Slovenská numizmatická spoločnosť

pobočka Banská Bystrica